Svēto Rakstu vārdi

Un, lūk, Es drīz nākšu! (Atkl.22,7)

Un, lūk, Es drīz nākšu! (Atkl.22,7)

Savu žēlsirdību mums rādi, Kungs, un esi mūsu glābējs! (Ps 85, 8)

Lai Kungs mums māca savus ceļus, ka mēs staigātu Viņa takās! (sal.Is 2,3)

Viņa dienās uzplaukst pilnīgs miers un taisnība. (Ps 72,7)

Tas ir kungs, mēs uz viņu paļāvāmies: līksmosim un priecāsimies par Viņa pestīšanu! (Is 25,9)

Ne katrs, kurš man saka: “Kungs, Kungs!” – ieies Debesu valstībā, bet gan tas, kas pilda manu Debesu Tēva gribu. (Mt.7, 21)

Lai jums notiek saskaņā ar jūsu ticību! (Mt.9, 29)

Viņš mani ir ieģērbis atpestīšanas drēbēs ar taisnības svārkiem mani apsedzis. (Is.61,10)

Tas, kurš iesāka jūsos labo darbu, to arī pabeigs līdz Kristus Jēzus dienai. (Flp.1,6)

Priecājies un līksmojies no visas sirds!Kungs ir atcēlis tavu sodu,Viņš ir aizdzinis tavus ienaidniekus. (sal.Sof 3, 14-15)

Tad es sacīju: “Lūk, Es nāku, lai izpildītu, Dievs, Tavu gribu!” (sal.Ebr 10,7)

Vārds ir tapis miesa un dzīvojis strap mums, pilns žēlastības un patiesības. (Jņ 1,14)

Ietērpies sirsnīgā želsirdībā, laipnībā, pazemībā un pacietībā! (Kol 3,12)

Atbildēt

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com logotips

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Mainīt )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Mainīt )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Mainīt )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Mainīt )

Connecting to %s