Svētku dievkalpojumi decembris 2017

Adventes laiks17. dec. Adventa trešā svētdiena

Nīdermuiža 10:00
Kalupe 12:30

24. dec. Adventa ceturtā svētdiena, Kristus
Dzimšanas svētku vigīlija, Ganiņu sv. Mise
Dubna 10:00
svētku iezvanīšana Kalupe 16:30
sv.Mise 17:00
Nīdermuiža 19:00
25.dec. pirmd. Kristus Dzimšanas svētki
Kalupe 10:00
Ārdava 12:00

26. dec. otrd. Otrie Ziemassvētki

Kalupe 12:30

27. dec. trešd. Sv. apustulis un evaņģēlists
Jānis, vīna un dzērienu svētīšana

Kalupe 8:00

31. dec. svētd. Sv. Ģimenes svētki, Pateicības
dievkalpojums Nīdermuiža 10:00
Kalupe 12:30

1. janv. pirmd. Vissv. J. Marija-Dieva Māte
Kalupe 12:30