Lieldienu dievkalpojumi Aprīlis 2019

Jesus-Resurrection-016.aprīlis, sestd. „Mans atbalsts ir Dievā”(Ps7,11)

  1. Kalupe        8:00Dubna        10:00Ārdava        15:00

    7.aprīlis,Ej un negrēko vairs!”(Jņ 8,11)

gavēņa laika 5. svētdiena Nīdermuiža    10:00

Kalupe        12:30

13.aprīlis, sestd. ”Viņi būs mana tauta, un Es būšu

viņu Dievs.(Ez 37,23)    Kalupe    8:00

Dubna        10:00

Ārdava        15:00

14.aprīlis, „Slavēts lai ir Ķēniņš, kas nāk Kunga

vārdā!(Lk 19,38)

Pūpolu jeb Kunga ciešanu svētdiena, ziedojumi tiek vākti

Garīgā semināra vajadzībām    Nīdermuiža    10:00

Kalupe        12:30

Arendole        14:00

18.aprīlis, „Es jums dodu jaunu bausli, lai jūs cits citu

mīlētu, kā es jūs esmu iemīlējis”(Jņ 13,34)

Lielā Ceturtdiena            Rēzekne        10:00

Kalupe        17:30

19.aprīlis, „Viss ir piepildīts!”(Jņ 19,30)

Lielā Piektdiena, Kristus nāves piemiņas

dievkalpojums            Nīdermuiža    10:00

Kalupe        12:30

20.aprīlis, Klusā sestdiena, uguns, ūdens un Lieldienu

ēdienu svētīšana        Dubna        10:00

Arendole        12:00

Kalupe        16:30

  1. Mise, Lieldienu procesija Nīdermuiža    19:00

21.aprīlis, ”Viņš ir augšāmcēlies!”(Lk 24,6)

Kristus Augšāmcelšanās svētki

Lieldienu procesija, sv. Mise        Kalupe        8:00

Ārdava        11:00

22.aprīlis, pirmd.Dievs Viņu uzmodināja atraisīdams nāves važas(Ap.d. 2,24)

otrās Lieldienas            Kalupe        12:30

28.aprīlis,” Slavējiet Kungu, jo Viņš ir labs un Viņa

žēlsirdība pastāv mūžam!(Ps 118,4)

Kunga žēlsirdības svētdiena

Nīdermuiža        10:00                        Kalupe            12:30

 

KAPUSVĒTKI 2019

images

 

       1.jūnijā, sestd. Dubnas kapsētā    12:00

Zarānu kapsētā    13:30

  1. jūnijā, sestd. Pelēču kapsētā 12:00

Gurnejašu kapsētā    13:00

   Bramaņu kapsētā    14:00

  1. jūnijā, svētd.

              Kondavnieku kapsētā    15:00

  1. jūlijā sestd. Mise par mirušajiem Kalupes baznīcā  12:00

kapusvētki Baltaču kapsētā        13:00

Lāču kapsētā        15:00

13.jūlijā, sestd. Lazdānu kapsētā    12:00

Ratnieku kapsētā    14:00

20.jūlijā, sestd. Ārdavas kapsētā    12:00

Krasnagorkas kapsētā    13:00