Galerija

Bērnu un jauniešu koris ”Gloria”

Bērnu un jauniešu koris”Gloria” darbojas draudzes ērģelnieces Zigrīdas Rusiņas vadībā, sk. kontakti Kora tradīcijas Pirmā adventa svētdienā kopā ar Pelēču pamatskolas audzēkņiem apmeklē Preiļu un Višķu sociālās aprūpes centrus, lai sniegtu koncertu, bet skolēni dāvina pašu darinātos adventa vainagus pansionāta … Turpiniet lasīt

Galerija

Kalupes Vissvētākā Altāra Sakramenta Romas katoļu draudzes aktivitātes

This gallery contains 16 photos.

Bērnu un jauniešu koris”Gloria” darbojas draudzes ērģelnieces Zigrīdas Rusiņas vadībā, sk. kontakti Kora tradīcijas Pirmā adventa svētdienā kopā ar Pelēču pamatskolas audzēkņiem apmeklē Preiļu un Višķu sociālās aprūpes centrus, lai sniegtu koncertu, bet skolēni dāvina pašu darinātos adventa vainagus pansionāta … Turpiniet lasīt

Kalupes baznīcas 130 jubilejā prezentēti koristu jaunie tērpi

Kalupes Vissvētākā Altāra Sakramenta Romas katoļu baznīca šogad svin 130 gadu jubileju. Svētā Pētera un Pāvila dienā, kalupieši pulcējās dievnamā uz Sv.Misi, kuru ar savu klātbūtni pagodināja Rēzeknes – Aglonas diecēzes bīskaps Jānis Bulis. Kalupes draudze jubilejā  tikusi pie kādas īpašas dāvanas – Kalupes bērnu un jauniešu koris „Gloria”, pateicoties iesniegtajam projektam   Daugavpils un Ilūkstes novadu partnerībā „Kaimiņi”, ticis pie jauniem koncerttērpiem un sintezatora. Projekts izmaksāja 2600 latus, no kuriem 90% sedza Lauku atbalsta dienests, bet 10%- Daugavpils novada dome. Turpiniet lasīt