Dzīvā Rožukroņa pulciņš

Dzīvā Rožukroņa pulciņš

Piedalās piecpadsmit cilvēku. Rožukroni lūdzas katrs atsevišķi mājās, bet kopā darbdienās un svētdienās pirms sv. Mises dažādos nodomos, sk. kontakti