Svētdienas skola

IFSagatavo bērnus un pieaugušos sv. sakramentu saņemšanai.

Katehēte Anita Skrinda, sk. kontakti

Nodarbības, sākot no oktobra līdz jūnijam, katru svētdienu no plkst. 11:15 līdz 13:30.