Dievkalpojumi maijs 2017

  1. immaculate-heart5 maijs, ceturtd. LR neatkarības atjaunošanas diena
  2. Mise nodomā par tautu un Latvijas valsti

          Kalupe            8:00

  1. maijs, Labā Gana svētdiena, mēneša 1.svētdiena

          Ārdava            8:30

Nīdermuiža     10:00

Kalupe            12:30

  1. maijs, sestd. Fatimas Dievmātei veltīts dievkalpojums, atzīmējot parādīšanās simto gadskārtu

Rožukronis, lūgšanas un dziedājumi     Kalupe            17:00

               Sv. Mise        18:00 Turpiniet lasīt

Lieldienu dievkalpojumi Marts 2016

  1. marts, ceturtd.gavēņa Adorācija(rekolekcijas)

Kalupe                    8:00

Nīdermuiža             10:00

  1. marts, piektd. gavēņa Adorācija

Kalupe            8:00,18:00

  1. marts, gavēņa laika 4. svētdiena

Nīdermuiža             10:00

Kalupe                    12:30 Turpiniet lasīt

Dievkalpojumi jūnijs 2014

jezum-jatiek-jana-kristitam1. jūnijs, mēneša pirmā svētdiena
Ārdava        8:30
Bērnu 1. Sv. Komūnija    Nīdermuiža    10:00
Kalupe        12:30
8. jūnijs, Svētā Gara nosūtīšana, Vasarsvētki
Nīdermuiža    10:00

Kalupe        12:30
15.jūnijs, svētd. Vissvētā Trīsvienība
Nīdermuiža    10:00    Kalupe        12:30 Turpiniet lasīt

Dievkalpojumi maijs 2014

debeskapsana4. maijs,mēneša pirmā svētdiena

                                                        Ārdava            8:30

                                                        Nīdermuiža     10:00

                                                        Kalupe            12:30

11. maijs,Lieldienu 4. svētdiena

Nīdermuiža     10:00                                                   Kalupe            12:30

 

13. maijs, otrd.Vissv. Jaunava Marija, Fatimas Dievmāte                               Kalupe            8:00 Turpiniet lasīt

Svētku dievkalpojumi novembrī 2013

Novembris – dvēseļu mēnesissveces-dvesele

1. nov. piektd. Visu Svēto diena     Kalupe    8:00, 12:30

                                                                    Nīdermuiža     10:00

2. nov. sestd. Mirušo piemiņas diena (Dvēseļu diena)

Kalupe    8:00, 12:30

                                                        Dubna     10:00 Turpiniet lasīt