Lieldienu dievkalpojumi Aprīlis 2017(ir izmaiņas)

 1. aprīlis, gavēņa laika 5. svētdiena

Nīdermuiža        10:00

Kalupe            12:30

 1. aprīlis, Pūpolu jeb Kunga ciešanu svētdiena

ziedojumi tiek vākti Garīgā semināra vajadzībām

Nīdermuiža        10:00

Kalupe            12:30

 1. aprīlis, Lielā Ceturtdiena

Rēzekne            10:00

Kalupe            17:30

 1. aprīlis, Lielā Piektdiena, Kristus nāves piemiņas dievkalpojums Nīdermuiža        10:00

Kalupe            12:30

 1. aprīlis, Lielā sestdiena, uguns, ūdens un Lieldienu ēdienu svētīšana Dubna            10:00

Kalupe            12:30

           sv.Mise, Lieldienu procesija    Nīdermuiža        16:30

 1. aprīlis, Kristus Augšāmcelšanās svētki

      Lieldienu procesija, sv. Mise    Kalupe            8:00

Ārdava            11:00

 1. aprīlis, pirmd. otrās Lieldienas

Kalupe            12:30

Turpināt lasīt

Advertisements

Dievkalpojumi marts 2017

 1. lent-jesus-desertmarts, Pelnu trešdiena, Lielā gavēņa sākums

  Nīdermuiža    10:00

Kalupe        12:30

 

 1. marts, Gavēņa laika 1. svētdiena

 Ārdava        8:30

Nīdermuiža    10:00

Kalupe        12:30 Turpināt lasīt

Dievkalpojumi novembris 2016

 1. nov. otrd. Visu Svēto dienapurgatory_highlights

Kalupe            12:30

 1. nov. trešd. Mirušo piemiņas diena, Dvēseļu diena

Kalupe            12:30

 1. nov. mēneša pirmā svētdiena Ārdava 8:30

Nīdermuiža     10:00

Kalupe            12:30

 1. nov. parastā liturģiskā laika 33. svētdiena

Nīdermuiža     10:00

Kalupe            12:30 Turpināt lasīt

Dievkalpojumi jūlijs 2016

Kompjnas_mocekles_.jpg2. jūlijs, sestd, sv. Mise Kalupe 12:30

pirms sv. Mises pagasta svētku Garīgās mūzikas koncerts

pēc sv. Mises kapusvētki Baltaču (Kalupes) kapos

3. jūlijs, mēneša pirmā svētdiena, atlaidu noslēgums,

bērnu 1. Sv. Komūnija, Euharistiskā procesija

11:30

Kalupe 12:30

Nīdermuiža 10:00

10. jūlijs, parastā liturģiskā laika 15. svētdiena

Turpināt lasīt

Dievkalpojumi Maijs 2016

We see this when Our Lady appeared at Lourdes France in 1858.

rsz_our-lady-of-lourdes_our-lady-of-mount-carmel-catholic-church

1. maijs, mēneša pirmā svētdiena

5.maijs, ceturtd. Kunga debeskāpšana

8. maijs, Lieldienu 7.svētdiena

13. maijs, piektd. Vissv. J. Marija, Fatimas Dievmāte

Ārdava 8:30

Nīdermuiža 10:00

Kalupe 12:30

Nīdermuiža 9:30

Kalupe 12:30

Nīdermuiža 9:30

Kalupe 12:30

Kalupe 8:00

15. maijs, Svētā Gara nosūtīšana, Vasarsvētki

22. maijs, Vissvētā Trīsvienība

Nīdermuiža 10:00

Kalupe 12:30

Nīdermuiža 10:00

Kalupe 12:30
Turpināt lasīt

Dievkalpojumi aprīlis 2016

jesus-at-the-door-39617-gallery3. aprīlis, Kunga Žēlsidības svētdiena, mēneša pirmā

svētdiena Ārdava 8:30

4.aprīlis, pirmd. Kunga Pasludināšana

10. aprīlis,  Lieldienu 3. svētdiena

17. aprīlis, Labā Gana svētdiena

24. aprīlis, Lieldienu 5. Svētdiena

25. aprīlis, pirmd. Sv. evaņģēlists Marks

Rožukroņa lūgšana un Žēlsirdības kronītis Kalupē katru

dienu pirms sv. Mises

Dievkalpojumi novembris 2014

Wednesday Worship1.11. Visu svēto diena, Dubna 10:00, Kalupe 12:30.*

2.11. Mirušo piemiņas diena, Ārdava 8:30, Nīdermuiža 10:00, Kalupe 12:30.*

9.11. svētd. Laterāna bazilikas iesvētīšanas gadadiena, Nīdermuiža 10:00, Kalupe 12:30.*

16.11. parastā liturģiskā laika 33. svētdiena, Nīdermuiža 10;00, Kalupe 12:30.*

23.11. svētd. Mūsu Kungs Jēzus Kristus- visa pasaules Karalis, draudzes atlaidas- Ārdava 8:30, Nīdermuiža 10:00, Kalupe 12:30.*

30.11. Adventa 1. svētdiena, Nīdermuiža 10:00, Kalupe 12:30.*

Dievkalpojumu kārtība septembris 2014

Marijas piedzimsana m7.septembris, mēneša pirmā svētdiena Ārdava 8:30 Nīdermuiža 10:00 Kauipe 12:30

8. septembris, Vissv. Jaunavas Marijas dzimšana Kalupe 12:30

12. septembris, Vissv. Jaunavas Marijas Vārda diena Kalupe 8:00

14. septembris, Svētā krusta pagodināšana Nīdermuiža 10:00 Kalupe 12:30

15. septembris, Vissv. Jaunava Marija Sāpju māte Kalupe 8:00

21.septembris, prastā liturģiskā laika 25. svētdiena Nīdermuiža 10:00 Kalupe 12;30

28. septembris, parastā liturģiskā laika 26. svētdiena Nīdermuiža 10:00 Kalupe12:30

29. septembris, sv. ercenģeļi Miķelis, Gabriēls, Rafaēls,draudzes atlaidas Kalupe 12:30