Lieldienu dievkalpojumi Aprīlis 2019

Jesus-Resurrection-016.aprīlis, sestd. „Mans atbalsts ir Dievā”(Ps7,11)

 1. Kalupe        8:00Dubna        10:00Ārdava        15:00

  7.aprīlis,Ej un negrēko vairs!”(Jņ 8,11)

gavēņa laika 5. svētdiena Nīdermuiža    10:00

Kalupe        12:30

13.aprīlis, sestd. ”Viņi būs mana tauta, un Es būšu

viņu Dievs.(Ez 37,23)    Kalupe    8:00

Dubna        10:00

Ārdava        15:00

14.aprīlis, „Slavēts lai ir Ķēniņš, kas nāk Kunga

vārdā!(Lk 19,38)

Pūpolu jeb Kunga ciešanu svētdiena, ziedojumi tiek vākti

Garīgā semināra vajadzībām    Nīdermuiža    10:00

Kalupe        12:30

Arendole        14:00

18.aprīlis, „Es jums dodu jaunu bausli, lai jūs cits citu

mīlētu, kā es jūs esmu iemīlējis”(Jņ 13,34)

Lielā Ceturtdiena            Rēzekne        10:00

Kalupe        17:30

19.aprīlis, „Viss ir piepildīts!”(Jņ 19,30)

Lielā Piektdiena, Kristus nāves piemiņas

dievkalpojums            Nīdermuiža    10:00

Kalupe        12:30

20.aprīlis, Klusā sestdiena, uguns, ūdens un Lieldienu

ēdienu svētīšana        Dubna        10:00

Arendole        12:00

Kalupe        16:30

 1. Mise, Lieldienu procesija Nīdermuiža    19:00

21.aprīlis, ”Viņš ir augšāmcēlies!”(Lk 24,6)

Kristus Augšāmcelšanās svētki

Lieldienu procesija, sv. Mise        Kalupe        8:00

Ārdava        11:00

22.aprīlis, pirmd.Dievs Viņu uzmodināja atraisīdams nāves važas(Ap.d. 2,24)

otrās Lieldienas            Kalupe        12:30

28.aprīlis,” Slavējiet Kungu, jo Viņš ir labs un Viņa

žēlsirdība pastāv mūžam!(Ps 118,4)

Kunga žēlsirdības svētdiena

Nīdermuiža        10:00                        Kalupe            12:30

 

Dievkalpojumi maijs 2018

 

Vissv. J. Marijas mēnesis128IC12-virgin Maria

1.maijs, otrd, sv. Jāzeps, strādnieku aizbildnis

Kalupe             8:00

4.maijs, piektd, LR neatkarības atjaunošanas diena

Kalupe             12:30

6.maijs, mēneša pirmā svētdiena

Ārdava            8:30

Nīdermuiža     10:00

Vissv. Sakramenta uzstādīšana       Kalupe       12:30

 10.maijs, ceturtd, Kunga debeskāpšana

Nīdermuiža     10:00

Kalupe             12:30

13.maijs, Lieldienu 7. svētdiena

Nīdermuiža     10:00

Kalupe             12:30

20.maijs, Svētā Gara nosūtīšana

Vasarsvētki   

Nīdermuiža     10:00

Kalupe             12:30 Turpiniet lasīt

Lieldienu dievkalpojumi Aprīlis 2017(ir izmaiņas)

 1. aprīlis, gavēņa laika 5. svētdiena

Nīdermuiža        10:00

Kalupe            12:30

 1. aprīlis, Pūpolu jeb Kunga ciešanu svētdiena

ziedojumi tiek vākti Garīgā semināra vajadzībām

Nīdermuiža        10:00

Kalupe            12:30

 1. aprīlis, Lielā Ceturtdiena

Rēzekne            10:00

Kalupe            17:30

 1. aprīlis, Lielā Piektdiena, Kristus nāves piemiņas dievkalpojums Nīdermuiža        10:00

Kalupe            12:30

 1. aprīlis, Lielā sestdiena, uguns, ūdens un Lieldienu ēdienu svētīšana Dubna            10:00

Kalupe            12:30

           sv.Mise, Lieldienu procesija    Nīdermuiža        16:30

 1. aprīlis, Kristus Augšāmcelšanās svētki

      Lieldienu procesija, sv. Mise    Kalupe            8:00

Ārdava            11:00

 1. aprīlis, pirmd. otrās Lieldienas

Kalupe            12:30

Turpiniet lasīt

Dievkalpojumi novembris 2016

 1. nov. otrd. Visu Svēto dienapurgatory_highlights

Kalupe            12:30

 1. nov. trešd. Mirušo piemiņas diena, Dvēseļu diena

Kalupe            12:30

 1. nov. mēneša pirmā svētdiena Ārdava 8:30

Nīdermuiža     10:00

Kalupe            12:30

 1. nov. parastā liturģiskā laika 33. svētdiena

Nīdermuiža     10:00

Kalupe            12:30 Turpiniet lasīt

Dievkalpojumi jūlijs 2016

Kompjnas_mocekles_.jpg2. jūlijs, sestd, sv. Mise Kalupe 12:30

pirms sv. Mises pagasta svētku Garīgās mūzikas koncerts

pēc sv. Mises kapusvētki Baltaču (Kalupes) kapos

3. jūlijs, mēneša pirmā svētdiena, atlaidu noslēgums,

bērnu 1. Sv. Komūnija, Euharistiskā procesija

11:30

Kalupe 12:30

Nīdermuiža 10:00

10. jūlijs, parastā liturģiskā laika 15. svētdiena

Turpiniet lasīt

Dievkalpojumi Maijs 2016

We see this when Our Lady appeared at Lourdes France in 1858.

rsz_our-lady-of-lourdes_our-lady-of-mount-carmel-catholic-church

1. maijs, mēneša pirmā svētdiena

5.maijs, ceturtd. Kunga debeskāpšana

8. maijs, Lieldienu 7.svētdiena

13. maijs, piektd. Vissv. J. Marija, Fatimas Dievmāte

Ārdava 8:30

Nīdermuiža 10:00

Kalupe 12:30

Nīdermuiža 9:30

Kalupe 12:30

Nīdermuiža 9:30

Kalupe 12:30

Kalupe 8:00

15. maijs, Svētā Gara nosūtīšana, Vasarsvētki

22. maijs, Vissvētā Trīsvienība

Nīdermuiža 10:00

Kalupe 12:30

Nīdermuiža 10:00

Kalupe 12:30
Turpiniet lasīt

Dievkalpojumi aprīlis 2016

jesus-at-the-door-39617-gallery3. aprīlis, Kunga Žēlsidības svētdiena, mēneša pirmā

svētdiena Ārdava 8:30

4.aprīlis, pirmd. Kunga Pasludināšana

10. aprīlis,  Lieldienu 3. svētdiena

17. aprīlis, Labā Gana svētdiena

24. aprīlis, Lieldienu 5. Svētdiena

25. aprīlis, pirmd. Sv. evaņģēlists Marks

Rožukroņa lūgšana un Žēlsirdības kronītis Kalupē katru

dienu pirms sv. Mises