Lieldienu dievkalpojumi Aprīlis 2019

Jesus-Resurrection-016.aprīlis, sestd. „Mans atbalsts ir Dievā”(Ps7,11)

 1. Kalupe        8:00Dubna        10:00Ārdava        15:00

  7.aprīlis,Ej un negrēko vairs!”(Jņ 8,11)

gavēņa laika 5. svētdiena Nīdermuiža    10:00

Kalupe        12:30

13.aprīlis, sestd. ”Viņi būs mana tauta, un Es būšu

viņu Dievs.(Ez 37,23)    Kalupe    8:00

Dubna        10:00

Ārdava        15:00

14.aprīlis, „Slavēts lai ir Ķēniņš, kas nāk Kunga

vārdā!(Lk 19,38)

Pūpolu jeb Kunga ciešanu svētdiena, ziedojumi tiek vākti

Garīgā semināra vajadzībām    Nīdermuiža    10:00

Kalupe        12:30

Arendole        14:00

18.aprīlis, „Es jums dodu jaunu bausli, lai jūs cits citu

mīlētu, kā es jūs esmu iemīlējis”(Jņ 13,34)

Lielā Ceturtdiena            Rēzekne        10:00

Kalupe        17:30

19.aprīlis, „Viss ir piepildīts!”(Jņ 19,30)

Lielā Piektdiena, Kristus nāves piemiņas

dievkalpojums            Nīdermuiža    10:00

Kalupe        12:30

20.aprīlis, Klusā sestdiena, uguns, ūdens un Lieldienu

ēdienu svētīšana        Dubna        10:00

Arendole        12:00

Kalupe        16:30

 1. Mise, Lieldienu procesija Nīdermuiža    19:00

21.aprīlis, ”Viņš ir augšāmcēlies!”(Lk 24,6)

Kristus Augšāmcelšanās svētki

Lieldienu procesija, sv. Mise        Kalupe        8:00

Ārdava        11:00

22.aprīlis, pirmd.Dievs Viņu uzmodināja atraisīdams nāves važas(Ap.d. 2,24)

otrās Lieldienas            Kalupe        12:30

28.aprīlis,” Slavējiet Kungu, jo Viņš ir labs un Viņa

žēlsirdība pastāv mūžam!(Ps 118,4)

Kunga žēlsirdības svētdiena

Nīdermuiža        10:00                        Kalupe            12:30

 

KAPUSVĒTKI 2019

images

 

       1.jūnijā, sestd. Dubnas kapsētā    12:00

Zarānu kapsētā    13:30

 1. jūnijā, sestd. Pelēču kapsētā 12:00

Gurnejašu kapsētā    13:00

   Bramaņu kapsētā    14:00

 1. jūnijā, svētd.

              Kondavnieku kapsētā    15:00

 1. jūlijā sestd. Mise par mirušajiem Kalupes baznīcā  12:00

kapusvētki Baltaču kapsētā        13:00

Lāču kapsētā        15:00

13.jūlijā, sestd. Lazdānu kapsētā    12:00

Ratnieku kapsētā    14:00

20.jūlijā, sestd. Ārdavas kapsētā    12:00

Krasnagorkas kapsētā    13:00

 

Dievkalpojumi maijs 2018

 

Vissv. J. Marijas mēnesis128IC12-virgin Maria

1.maijs, otrd, sv. Jāzeps, strādnieku aizbildnis

Kalupe             8:00

4.maijs, piektd, LR neatkarības atjaunošanas diena

Kalupe             12:30

6.maijs, mēneša pirmā svētdiena

Ārdava            8:30

Nīdermuiža     10:00

Vissv. Sakramenta uzstādīšana       Kalupe       12:30

 10.maijs, ceturtd, Kunga debeskāpšana

Nīdermuiža     10:00

Kalupe             12:30

13.maijs, Lieldienu 7. svētdiena

Nīdermuiža     10:00

Kalupe             12:30

20.maijs, Svētā Gara nosūtīšana

Vasarsvētki   

Nīdermuiža     10:00

Kalupe             12:30 Turpiniet lasīt

Dievkalpojumi maijs 2017

 1. immaculate-heart5 maijs, ceturtd. LR neatkarības atjaunošanas diena
 2. Mise nodomā par tautu un Latvijas valsti

          Kalupe            8:00

 1. maijs, Labā Gana svētdiena, mēneša 1.svētdiena

          Ārdava            8:30

Nīdermuiža     10:00

Kalupe            12:30

 1. maijs, sestd. Fatimas Dievmātei veltīts dievkalpojums, atzīmējot parādīšanās simto gadskārtu

Rožukronis, lūgšanas un dziedājumi     Kalupe            17:00

               Sv. Mise        18:00 Turpiniet lasīt

Lieldienu dievkalpojumi Aprīlis 2017(ir izmaiņas)

 1. aprīlis, gavēņa laika 5. svētdiena

Nīdermuiža        10:00

Kalupe            12:30

 1. aprīlis, Pūpolu jeb Kunga ciešanu svētdiena

ziedojumi tiek vākti Garīgā semināra vajadzībām

Nīdermuiža        10:00

Kalupe            12:30

 1. aprīlis, Lielā Ceturtdiena

Rēzekne            10:00

Kalupe            17:30

 1. aprīlis, Lielā Piektdiena, Kristus nāves piemiņas dievkalpojums Nīdermuiža        10:00

Kalupe            12:30

 1. aprīlis, Lielā sestdiena, uguns, ūdens un Lieldienu ēdienu svētīšana Dubna            10:00

Kalupe            12:30

           sv.Mise, Lieldienu procesija    Nīdermuiža        16:30

 1. aprīlis, Kristus Augšāmcelšanās svētki

      Lieldienu procesija, sv. Mise    Kalupe            8:00

Ārdava            11:00

 1. aprīlis, pirmd. otrās Lieldienas

Kalupe            12:30

Turpiniet lasīt

Svētku dievkalpojumi decembris 2016

 1. imagedec. Adventa otrā svētdiena

Nīdermuiža        10:00

Kalupe               12:30

 1. dec. ceturtd. Vissv. Jaunavas Marijas

bezvainīgā ieņemšana  Nīdermuiža        10:00

Kalupe               12:30

 1. dec. Adventa trešā svētdiena

Nīdermuiža        10:00

Kalupe               12:30

 1. dec. Adventa ceturtā svētdiena

Nīdermuiža        10:00

Kalupe               12:30

 1. dec. sestd. Kristus Dzimšanas svētku

Ganiņu sv. Mise            Dubna                10:00

svētku iezvanīšana          Kalupe               16:30

sv.Mise                                                        17:00

Nīdermuiža        19:00 Turpiniet lasīt

BŪS TIK, CIK PATS RADĪSI!

Priestera ANDREJA MEDIŅA AUDZINOŠĀS DOMU PĒRLES:

54a2abf5cc2f0

 • Kamēr uzskatām sevi par dieviem, visu varošiem, nekādas dzīvības mūsos nebūs. Bet, tiklīdz atzīstam savu nevarību, bezspēcību, mēs kļūstam kā atvērti ziedi, ko Dievs piepilda ar savu dzīvību, prieku, drosmi un mieru. Kamēr plosāmies paši sevī, mēs nekur tālu netiekam.
 • Dzīvi vajag baudīt, ieelpot līdz galam!
 • Galvenais – pašiem nelaist daudz ko garām. Problēma tikai tā, ka mēs vairs paši nezinām, ko gribam. Tā esam samulsuši no visiem mēsliem, ko piedāvā pasaule, ka vairs nezinām, kas ir īstas lietas un kas nav. Sevišķi to jūtu bērnos.

Turpiniet lasīt

Dievkalpojumi aprīlis 2016

jesus-at-the-door-39617-gallery3. aprīlis, Kunga Žēlsidības svētdiena, mēneša pirmā

svētdiena Ārdava 8:30

4.aprīlis, pirmd. Kunga Pasludināšana

10. aprīlis,  Lieldienu 3. svētdiena

17. aprīlis, Labā Gana svētdiena

24. aprīlis, Lieldienu 5. Svētdiena

25. aprīlis, pirmd. Sv. evaņģēlists Marks

Rožukroņa lūgšana un Žēlsirdības kronītis Kalupē katru

dienu pirms sv. Mises