Kapusvētki 2016

kapusvetki-201311.jūnijā, sestd., Dubnas kapsētā 12.00

Zarānu kapsētā 13.00

18.jūnijā, sestd., Pelēču kapsētā 12.00

Gurnejašu kapsētā 13.00

Bramaņu kapsētā 14.00

25. jūnijā, sestd. Kondavnieku kaps. 12.00

2.jūlijā, sestd., sv.Mise 12.30 Kalupes

baznīcā un kapusvētkiBaltaču kapsētā

9.jūlijā, sestd., Lazdānu kapsētā 12.00

Ratnieku kapsētā 14.00

16.jūlijā, sestd., Ārdavas kapsētā 12.00

Krasnagorkas kapsētā 13.00

Advertisements

Uzspodrināsim un atjaunosim savu Dievnamu!

„Ir tikai vienīgs Dievs, šeit Viņa svētnīca. Mēs ceļos krītam ,visi, kas šeit nākam un Viņu slavējam. Vietā šai svētajā, Dievs mūsu balsi dzird…”

( no baznīcas dziesmu grāmatas Tavā patvērumā)

Uzspodrināsim un atjaunosim savu Dievnamu!

Ir uzsākts Kalupes baznīcas remonts, kurā būtu nepieciešams atjaunot sienu un griestu krāsojumu sakristejas un kora-ērģeļu telpās, kā arī baznīcas ieejas telpās.

Tāpat būtu nepieciešams restaurēt sienu zīmējumus pie Dievmātes altāra un pārējās bojātās vietās.

Ir liels lūgums katram pēc savām spējām , atbalstīt šo svētīgo darbu!

Lai Dievs aizmaksā!

Rekvizīti: Skatīt kontaktus

 

Par draudzi

Kalupes Vissvētākā Altāra Sakramenta Romas-katoļu draudze iekļaujas Rīgas Metropolijas Rēzeknes-Aglonas diecēzē. Draudzi apkalpo priesteris Antons Aglonietis, Kalupes, Nīdermuižas, Dubnas un Ārdavas draudžu prāvests.

Kalupes draudzē ir ap 350 katoļticīgo bet, līdzīgi kā citviet, pēdējo gadu laikā, iedzīvotājiem izbraucot no valsts, to skaits ir samazinājies.

Draudze lepojas ar savu dievnamu, kas būvēts 1882.gadā no sarkaniem ķieģeļiem, krustveida formā, bez torņiem, skārda jumtu un apaļu ģērbkambari presbitērija galā. Iekšpusē sienas mākslinieciski apgleznotas 1913.gadā pēc sv. Rakstu sižetiem, kas mijas  ar bagātu ornamentiku. Baznīcā ir trīs koka altāri. Centrālajā altārī atrodas Kristus statuja ar ciboriju rokās. Pie lielā altāra novietotas sv. Franciska, sv. Terēzes un sv. Staņislava statujas, kas iegādātas 1928.gadā Parīzē. Sānu altāros ir Dievmātes  un ercenģeļa Miķeļa figūras. Baznīcas ērģeles ir iekļautas Valsts Kultūras Pieminekļu sarakstā.

Vairāk skatīt: vēsture

Draudzes lielākie svētki un atlaidu dienas: Turpināt lasīt