Lieldienu dievkalpojumi Aprīlis 2017(ir izmaiņas)

  1. aprīlis, gavēņa laika 5. svētdiena

Nīdermuiža        10:00

Kalupe            12:30

  1. aprīlis, Pūpolu jeb Kunga ciešanu svētdiena

ziedojumi tiek vākti Garīgā semināra vajadzībām

Nīdermuiža        10:00

Kalupe            12:30

  1. aprīlis, Lielā Ceturtdiena

Rēzekne            10:00

Kalupe            17:30

  1. aprīlis, Lielā Piektdiena, Kristus nāves piemiņas dievkalpojums Nīdermuiža        10:00

Kalupe            12:30

  1. aprīlis, Lielā sestdiena, uguns, ūdens un Lieldienu ēdienu svētīšana Dubna            10:00

Kalupe            12:30

           sv.Mise, Lieldienu procesija    Nīdermuiža        16:30

  1. aprīlis, Kristus Augšāmcelšanās svētki

      Lieldienu procesija, sv. Mise    Kalupe            8:00

Ārdava            11:00

  1. aprīlis, pirmd. otrās Lieldienas

Kalupe            12:30

Turpiniet lasīt