Ziemassvētku dievkalpojumi Kalupē

Kalupe
24.12.-  plkst.17.00
25.12.-  plkst.9.30
26.12. –  plkst.8.00

Nīdermuiža

24.12.-  plkst. 19:30

Ārdava

25.12.-  plkst. 11:00