Svēto Rakstu vārdi

jezus_greciniece

“Ej un negrēko vairs”(Jņ 8,11)
 ”Savu žēlastību Es glabāšu viņam uz mūžiem un mana derība ar viņu būs droša”(Ps 89,29)
“Slavēts lai ir Ķēniņš, kas nāk Kunga Vārdā!”(Lk 19,38)

“Es jums dodu jaunu bausli, lai jūs cits citu mīlētu, kā Es jūs esmu iemīlējis”(Jņ 13,34)
“Viss ir piepildīts”(Jņ 19,30)
“Viņš ir augšāmcēlies!”(Lk 24,6

 

Un Vārds tapa miesa un mājoja mūsu vidū. (Jņ. 1-14) book-and-candle3

Es jums atstāju mieru,
Es jums dodu savu mieru;
ne tā, kā pasaule dod, Es jums dodu.  (Jņ 14, 27)

Iesākumā bija Vārds, un Vārds bija pie Dieva, un Vārds bija Dievs. (Jņ. 1:1)
Caur Viņu viss ir radīts, visas lietas un bez Viņa nekas nav radies, kas ir. (Jņ. 1:3)
Dariet visu, ko Viņš jums teiks! (Jņ 2:5)

Atbildēt

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com logotips

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Mainīt )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Mainīt )

Connecting to %s