Lieldienu dievkalpojumi Aprīlis 2019

Jesus-Resurrection-016.aprīlis, sestd. „Mans atbalsts ir Dievā”(Ps7,11)

 1. Kalupe        8:00Dubna        10:00Ārdava        15:00

  7.aprīlis,Ej un negrēko vairs!”(Jņ 8,11)

gavēņa laika 5. svētdiena Nīdermuiža    10:00

Kalupe        12:30

13.aprīlis, sestd. ”Viņi būs mana tauta, un Es būšu

viņu Dievs.(Ez 37,23)    Kalupe    8:00

Dubna        10:00

Ārdava        15:00

14.aprīlis, „Slavēts lai ir Ķēniņš, kas nāk Kunga

vārdā!(Lk 19,38)

Pūpolu jeb Kunga ciešanu svētdiena, ziedojumi tiek vākti

Garīgā semināra vajadzībām    Nīdermuiža    10:00

Kalupe        12:30

Arendole        14:00

18.aprīlis, „Es jums dodu jaunu bausli, lai jūs cits citu

mīlētu, kā es jūs esmu iemīlējis”(Jņ 13,34)

Lielā Ceturtdiena            Rēzekne        10:00

Kalupe        17:30

19.aprīlis, „Viss ir piepildīts!”(Jņ 19,30)

Lielā Piektdiena, Kristus nāves piemiņas

dievkalpojums            Nīdermuiža    10:00

Kalupe        12:30

20.aprīlis, Klusā sestdiena, uguns, ūdens un Lieldienu

ēdienu svētīšana        Dubna        10:00

Arendole        12:00

Kalupe        16:30

 1. Mise, Lieldienu procesija Nīdermuiža    19:00

21.aprīlis, ”Viņš ir augšāmcēlies!”(Lk 24,6)

Kristus Augšāmcelšanās svētki

Lieldienu procesija, sv. Mise        Kalupe        8:00

Ārdava        11:00

22.aprīlis, pirmd.Dievs Viņu uzmodināja atraisīdams nāves važas(Ap.d. 2,24)

otrās Lieldienas            Kalupe        12:30

28.aprīlis,” Slavējiet Kungu, jo Viņš ir labs un Viņa

žēlsirdība pastāv mūžam!(Ps 118,4)

Kunga žēlsirdības svētdiena

Nīdermuiža        10:00                        Kalupe            12:30

 

Kapusvētki 2018

 

2.jūnijā, sestd. Dubnas kapsētā    12:00sveces-dvesele

Zarānu kapsētā      13:00

3.jūnijā, svētd.

                           Kondavnieku kapsētā  15:00 

9.jūnijā, sestd. Pelēču kapsētā     12:0

Gurnejašu kapsētā 13:00

    Bramaņu kapsētā   14:00

30.jūnijā sestd. sv. Mise 12:30 Kalupes

baznīcā un kapusvētki Baltaču kapsētā

 

7.jūlijā, sestd. Lazdānu kapsētā   12:00

Ratnieku kapsētā   14:00

 

21.jūlijā, sestd. Ārdavas kapsētā  12:00

Krasnagorkas kapsētā 13:00

 

Dievkalpojumi maijs 2018

 

Vissv. J. Marijas mēnesis128IC12-virgin Maria

1.maijs, otrd, sv. Jāzeps, strādnieku aizbildnis

Kalupe             8:00

4.maijs, piektd, LR neatkarības atjaunošanas diena

Kalupe             12:30

6.maijs, mēneša pirmā svētdiena

Ārdava            8:30

Nīdermuiža     10:00

Vissv. Sakramenta uzstādīšana       Kalupe       12:30

 10.maijs, ceturtd, Kunga debeskāpšana

Nīdermuiža     10:00

Kalupe             12:30

13.maijs, Lieldienu 7. svētdiena

Nīdermuiža     10:00

Kalupe             12:30

20.maijs, Svētā Gara nosūtīšana

Vasarsvētki   

Nīdermuiža     10:00

Kalupe             12:30 Turpiniet lasīt

Svētku dievkalpojumi decembris 2017

Adventes laiks17. dec. Adventa trešā svētdiena

Nīdermuiža 10:00
Kalupe 12:30

24. dec. Adventa ceturtā svētdiena, Kristus
Dzimšanas svētku vigīlija, Ganiņu sv. Mise
Dubna 10:00
svētku iezvanīšana Kalupe 16:30
sv.Mise 17:00
Nīdermuiža 19:00
25.dec. pirmd. Kristus Dzimšanas svētki
Kalupe 10:00
Ārdava 12:00

26. dec. otrd. Otrie Ziemassvētki

Kalupe 12:30

27. dec. trešd. Sv. apustulis un evaņģēlists
Jānis, vīna un dzērienu svētīšana

Kalupe 8:00

31. dec. svētd. Sv. Ģimenes svētki, Pateicības
dievkalpojums Nīdermuiža 10:00
Kalupe 12:30

1. janv. pirmd. Vissv. J. Marija-Dieva Māte
Kalupe 12:30

Dievkalpojumi jūlijs 2017

jesus-at-the-door-39617-gallery1. jūlijs, sestd. kapusvētki Baltaču

sv. Mise Kalupe 12:30

pēc tās kapusvētki kapsētā

2. jūlijs, mēneša 1. svētdiena, sv. apustuļu Pētera un

Pāvila atlaidu noslēgums Ārdava 8:30

Nīdermuiža 10:00

bērnu 1. sv. Komūnija Kalupe 12:30

adorācija, Euharistiskā procesija

9. jūlijs, parastā liturģiskā laika 14. svētdiena

Nīdermuiža 10:00

Kalupe 12:30

16.jūlijs, parastā liturģiskā laika 15. svētdiena

Nīdermuiža 10:00

Kalupe 12:30

23. jūlijs, Rīgas Metropolijas dievnamu iesvētīšanas

gadadiena Nīdermuiža 10:00

Kalupe 12:30

30. jūlijs, parastā liturģiskā laika 17. svētdiena

Nīdermuiža 10:00

Kalupe 12:30

Kapusvētki 2017

 1. sveces-dveselejūnijā, sestd.

      Kondavnieku kapsētā  12:00  

10.jūnijā,  sestd. Dubnas kapsētā 12:00

Zarānu kapsētā      13:00

17.jūnijā, sestd. Pelēču kapsētā   12:00

Gurnejašu kapsētā 13:00

Bramaņu kapsētā   14:00

1.jūlijā, sestd. sv. Mise 12:30 Kalupes Turpiniet lasīt

Dievkalpojumi maijs 2017

 1. immaculate-heart5 maijs, ceturtd. LR neatkarības atjaunošanas diena
 2. Mise nodomā par tautu un Latvijas valsti

          Kalupe            8:00

 1. maijs, Labā Gana svētdiena, mēneša 1.svētdiena

          Ārdava            8:30

Nīdermuiža     10:00

Kalupe            12:30

 1. maijs, sestd. Fatimas Dievmātei veltīts dievkalpojums, atzīmējot parādīšanās simto gadskārtu

Rožukronis, lūgšanas un dziedājumi     Kalupe            17:00

               Sv. Mise        18:00 Turpiniet lasīt

Dievkalpojumi februāris 2017

Wednesday WorshipDievkalpojumi februāris 2017

2. feb. ceturtd. Kunga prezentācija svētnīcā,

Sveču diena Nīdermuiža 10:00

Kalupe 12:30

3. feb. piektd. sv. Blazijs, svētība pret kakla slimībām

Kalupe 8:00

5. feb. Mēneša pirmā svētdiena, sv. Agates diena,

maizes un ūdens svētīšana Ārdava 8:30

Nīdermuiža 10:00

Kalupe 12:30 Turpiniet lasīt

Svētku dievkalpojumi decembris 2016

 1. imagedec. Adventa otrā svētdiena

Nīdermuiža        10:00

Kalupe               12:30

 1. dec. ceturtd. Vissv. Jaunavas Marijas

bezvainīgā ieņemšana  Nīdermuiža        10:00

Kalupe               12:30

 1. dec. Adventa trešā svētdiena

Nīdermuiža        10:00

Kalupe               12:30

 1. dec. Adventa ceturtā svētdiena

Nīdermuiža        10:00

Kalupe               12:30

 1. dec. sestd. Kristus Dzimšanas svētku

Ganiņu sv. Mise            Dubna                10:00

svētku iezvanīšana          Kalupe               16:30

sv.Mise                                                        17:00

Nīdermuiža        19:00 Turpiniet lasīt